Tumblelog by Soup.io
 • kikinki
 • spencter
 • Xavax
 • Beatrix
 • oll
 • mckeyme
 • miuminator
 • makemehappy
 • elMojito
 • melere
 • lilyoung
 • nieuczesanemysli
 • molijka
 • unitedsoupsfashion
 • delikatnie
 • narcoleptic
 • bleh
 • diammond
 • nannyOgg
 • must-have-this
 • chrupki
 • drinque
 • insidemyheart
 • sixandnine
 • justlikethat
 • onlyfashion
 • GaleriaEmocji
 • misery000
 • thuskov
 • pusiek
 • meeds
 • podaj-dalej
 • tishka
 • stray-cat
 • JessSilente
 • plikmuzyczny
 • guyver
 • fuckingawesome
 • madixx
 • allnight
 • girl-with-brown-eyes
 • icanseeyou
 • brinno
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2018

4120 f0a4
2175 815b 500
Reposted fromnutt nutt viamaciekp maciekp
Najczęściej poruszają nas słowa, które ktoś powiedział niechcący, mimochodem. Nie o tym myślał, nie o to mu chodziło, a to trafiło.
— W. Ziółek
Reposted fromnaturalginger naturalginger viamaciekp maciekp
Całe dorosłe życie atakowałam siebie. Aż wreszcie dotarło do mnie, że to jest bardzo smutne. Że bardzo smutne jest takie życie, kiedy się ciągle do siebie samej strzela.
— Ania Dąbrowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamaciekp maciekp
4551 7f38
Reposted fromtichga tichga viamaciekp maciekp
Czuje się beznadziejnie. Nie chodzi o to, ze czuje się, źle. Po prostu brak mi nadziei, że będzie lepiej.
— Kacper Pietruszewski
a ja się czułam jednym wielkim totalnym błędem, wstydem, brakiem celu.
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
4312 1b74 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viagonnabebetter gonnabebetter
-_-'
5528 fe40 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaredhairwitch redhairwitch
4265 2252 500
4698 d993 500
Reposted fromzciach zciach
4772 cdcd 500
Reposted fromzciach zciach
Reposted fromFlau Flau viaczeresnia czeresnia
0189 58a6
Reposted fromnutt nutt viairmelin irmelin
4858 de51 500
Reposted fromMtsen Mtsen viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl