Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 29 2014

W Warszawie wydarzyło się kilkanaście kradzieży na mieszkania wyposażone w zamek Dierre Atra 6. 
Wpisując "włamania i kradzieże na Woli" w wyszukiwarkę znajdziecie dokładne szczegóły zdarzenia na Woli. Podobne kradzieże miały miejsce na Mokotowie. Sprawa została już zgłoszona na policję ale jako społeczność możemy zapobiec kolejnym włamaniom.
Udostępnijcie informację dalej by ludzie wiedzieli, że te zamki nie chronią.
Zupo, przydaj się na coś.
Reposted fromkikinki kikinki

July 29 2014

4719 d862
Reposted fromplikmuzyczny plikmuzyczny

March 12 2014

5776 e84d
Reposted fromplikmuzyczny plikmuzyczny

February 11 2014

7801 0264
Reposted fromplikmuzyczny plikmuzyczny

September 03 2013

Reposted frompusiek pusiek
Reposted frompusiek pusiek
Reposted frompusiek pusiek
Reposted frompusiek pusiek

August 31 2013

Reposted frompusiek pusiek

August 18 2013

Reposted frompusiek pusiek

August 04 2013

Reposted frompusiek pusiek

August 03 2013

Reposted frompusiek pusiek
Reposted frompusiek pusiek

July 19 2013

Reposted frompusiek pusiek
Reposted frompusiek pusiek
Reposted frompusiek pusiek
Reposted frompusiek pusiek

May 24 2013

Reposted frompusiek pusiek

May 23 2013

Reposted frompusiek pusiek

May 09 2013

0241 16ea 500
Reposted frompusiek pusiek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl